به روایت تصویر

اینستاگرام ۱۶ مرداد تقدیم به “حاج رجب”

۱۶ مرداد ۹۵ وقتی رجب محمدزاده دیگر نبود ولی فیش های نجومی همچنان هستند ایسنتاگرام امروز عاکف تقدیم به حاج رجب و دیگر هیچ از آه مبهم و سردش که مانده بی پاسخ درست مثلِ معما؛ کسی خبر دارد؟ و حرف می زند و عشق می رسد با او چِقَدْر مَرد و چه آقا! کسی خبر دارد؟! پیامِ دردِ تفنگش، ...

ادامه مطلب »
bigtheme